การเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดสมองกลฝังตัวและหุ่นยนต์ด้วย BBC micro:bit

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม BBC micro:bit การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก และการออกแบบระบบ

Than Chaiboriphan

พฤษภาคม 3, 2021