รายการบทเรียน
ระบบสมองกลฝังตัวและระบบออโตเมชั่น (Embedded system and Automation System)
เรียนรู้ความหมายและตัวอย่างของระบบสมองกลฝังตัวและระบบออโตเมชั่น ศึกษาตัวอย่าง องค์ประกอบและทดลองใช้งาน
0/4
เริ่มต้นใช้งาน BBC micro:bit
0/2

คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแล

Lesson: Micro: bit คืออะไร
Overview
Exercise Files
About Lesson

Micro: bit คืออะไร
          Micro: bit เป็นไมโครคอนโทรเลอร์ขนาดเล็กที่สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงไปได้ ออกแบบมาเพื่อให้การเรียนการสอน ทำให้การเรียนการสอนง่ายและสนุก จะได้รับ การสร้างสรรค์ การเชื่อมต่อ การเขียนโปรแกรม โดยทาง BBC สนับสนุนงบประมาณในการผลิต Micro: bit จำนวน 1 ล้านบอร์ด แจกให้กับเด็กนักเรียนอายุประมาณ 11-12 ปี ทั่วประเทศอังกฤษ

จุดเด่นของ Micro: bit มีดังนี้
       – ง่าย ง่ายมากที่จะเริ่มต้น จากโรงเรียนประถมถึงระดับมหาวิทยาลัย

       – เปลี่ยนแปลงชีวิต การเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียน 90 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียน บอกว่าช่วยให้ทุกคนสามารถเขียนโปรแกรมได้

       – ราคาไม่แพง ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าของเล่นส่วนใหญ่และเครื่องคอมพิวเตอร์

        สำหรับประเทศสิงคโปร์ได้นำ Micro: bit มาใช้ในการจัดการรู้กับนักเรียนระดับชั้นประถม ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้เป็นนักสร้างนวัตกรรมในรูปแบบสตีฟ จอบส์

        ดังนั้น Micro: bit เป็นคำตอบที่สามารถเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับ ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้

คุณสมบัติของ Micro: bit
       – LED 5*5 สำหรับแสดงผลหลอด LED และสามารถกำหนดระดับความเข้มหลอด LED เหล่านั้นได้
       – ปุ่ม A และ B ที่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้
       – I/O Pin ใช้ในการเขื่อมต่อกับตัวตรวจจับ (Sensor) ภายนอก
       – ตัวตรวจจับ (Sensor) วัดแสง (Light Sensor)
       – ตัวตรวจจับ (Sensor) วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor)
       – ตัวตรวจจับ (Sensor) วัดความเร่ง (Accelerometer)
       – ตัวตรวจจับ (Sensor) วัดความแรงสนามแม่เหล็ก (Compass)
       – คลื่นวิทยุ (Radio) สามารถเชื่อมต่อกับ Micro: bit อื่น ๆ ในการส่งข้อมูลระหว่างกันได้
       – บลูทูธ (Bluetooth)
       – พอร์ต Micro USB
       – ปุ่ม Reset
       – ช่องต่อไฟเลี้ยง 3 โวลต์

เขียนโปรแกรมควบคุม Micro: bit อย่างไรได้บ้าง
ผ่านทางเว็บไซต์
       – JavaScript Blocks Editor
         สามารถเข้าถึงได้ที่ https://makecode.microbit.org เป็น แพลตฟอร์ม makecode ที่ใช้บล็อกคำสั่งในการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริปต์ ในรูปแบบของการลากและวาง
       – Python Editor
         สามารถเข้าถึงได้ที่ https://python.microbit.org เป็นการเขียนโปรแกรมในรูปของภาษา Python โดยต้องพิมพ์คำสั่งเองทั้งหมด เหมาะสำหรับขั้นระดับกลาง-ระดับสูง
ผ่านทางแอพพลิเคชั่นทางสมาร์ตโฟน
       – ระบบปฏิบัติการ Android ชื่อ micro:bit

8667 2
ภาพที่ 2 แอพพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการ Android
ที่มา https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.microbit

         – ระบบปฏิบัติการ iOS ชื่อ micro:bit

8667 3
ภาพที่ 3 แอพพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการ iOS
ที่มา https://itunes.apple.com/gb/app/micro-bit/id1092687276?mt=8

          นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งโปรแกรม MakeCode for micro:bit ใน Microsoft Store บน ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ซึ่งสนับสนุนโดย MakeCode ซึ่งเป็นโครงการหนึ่ง ของบริษัท ไมโครซอฟต์ ที่สามารถสร้างคำสั่งและใช้งานโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

8667 4
ภาพที่ 4 MakeCode for micro:bit ใน Microsoft Store
ที่มา https://www.microsoft.com/th-th/p/makecode-for-micro-bit/9pjc7sv48lcx?ocid=badge&rtc=1&activetab=pivot%3Aoverviewtab

นำ Micro: bit ไปใช้ ในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างไร
          สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบของโครงงานต่าง ๆ ได้เหมือน บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ทั่วไป โดยสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้อุปกรณ์เดิมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบเปิด/ปิดไฟอัตโนมัติ, อุปกรณ์วัดความเอียง, ระบบตรวจสอบอุณหภูมิห้องแบบเรียลไทม์ รถยนต์บังคับสำหรับงานด้านต่าง ๆ , กังหันลม, เครื่องชงชา, ระบบควบคุมไฟจราจร, เครื่องเล่นเสียงดนตรี และเครื่องนับแต้ม เป็นต้น

แหล่งที่มา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (2561,25 มิถุนายน). Coding at School powered by KidBright กับการก้าวไปสู่ Thailand 4.0. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2561, จาก https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/kidbright-coding.html
Tham, Irene. (2017, 13 April). Singapore to use micro:bit to teach coding, nurture its own Steve Jobs. Retrieved August 21, 2018 from https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-to-use-microbit-to-teach-coding-nurture-its-own-steve-jobs

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
ระบบสมองกลฝังตัวและระบบออโตเมชั่น (Embedded system and Automation System)
เรียนรู้ความหมายและตัวอย่างของระบบสมองกลฝังตัวและระบบออโตเมชั่น ศึกษาตัวอย่าง องค์ประกอบและทดลองใช้งาน
0/4
เริ่มต้นใช้งาน BBC micro:bit
0/2

คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแล