0(0)

ดนตรีน่ารู้ ป.1 ( ศ11101 ) เทอม 1 ปี 2564

  • โดย Winit Watjanaluck
  • ระดับคอร์ส: ระดับเริ่มต้น
  • หมวดหมู่ ประถมศึกษา
  • ลงทะเบียนแล้ว 3
  • อัปเดตล่าสุด พฤษภาคม 16, 2021

คำอธิบาย

รู้ว่าสิ่งต่างๆสามารถก่อกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันและบอกลักษณะของเสียง   ดัง-เบา  และความช้า-เร็ว   ของจังหวะ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกรวมถึงบอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความซาบซึ้งใจในการเล่าถึงเพลงในท้องถิ่นและระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น

มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาดนตรี   มีคุณธรรม   จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   ความเป็นประชาธิปไตย และบูรณาการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์เพื่อเรียนรู้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

1 บทเรียน

กำเนิดเสียง?

ศ 2.1 ป.1/1 รู้ว่าสิ่งต่างๆ สามารถก่อกำเนิดเสียงที่แตกต่างกัน ศ 2.1 ป.1/2 บอกลักษณะของเสียง ดัง-เบา และความ ช้า-เร็ว ของจังหวะได้
เนื้อหาและวีดีโอการสอน เรื่อง กำเนิดเสียง00:00:00
แบบทดสอบเรื่องการกำเนิดเสียง

About the instructor

0 (0 ดาว)

1 คอร์ส

3 ผู้เรียน

ฟรี