1.บัญชี Gmail ที่สมัครกับ Google?

การสร้าง ช่อง YouTube

2. สร้างช่อง Youtube?

2. สร้างช่อง Youtube

3. อัพโหลดวีดีโอ?

อัพโหลดวีดีโอ