รายการบทเรียน
1.บัญชี Gmail ที่สมัครกับ Google
การสร้าง ช่อง YouTube
0/1
2. สร้างช่อง Youtube
2. สร้างช่อง Youtube
0/1
3. อัพโหลดวีดีโอ
อัพโหลดวีดีโอ
0/2

คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแล

Lesson: เริ่มต้นจากการ ลงชื่อเข้าใช้ Youtube ด้วย บัญชี Gmail ของตนเอง
Overview
Exercise Files
About Lesson

  • กดที่เมู “ลงชื่อเข้าใช้” ที่มุมขวาบน

  • จากนั้นให้เราลงชื่อด้วย Gmail บัญชีส่วนตัวของเรา หรือบัญชีของหน่วยงานที่ต้องการจะสร้างช่อง Youtube

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
1.บัญชี Gmail ที่สมัครกับ Google
การสร้าง ช่อง YouTube
0/1
2. สร้างช่อง Youtube
2. สร้างช่อง Youtube
0/1
3. อัพโหลดวีดีโอ
อัพโหลดวีดีโอ
0/2

คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแล