1.บัญชี Gmail ที่สมัครกับ Google?

การสร้าง ช่อง YouTube

2. สร้างช่อง Youtube?

2. สร้างช่อง Youtube

3. อัพโหลดวีดีโอ?

อัพโหลดวีดีโอ
เริ่มต้นจากการ ลงชื่อเข้าใช้ Youtube ด้วย บัญชี Gmail ของตนเอง

  • กดที่เมู “ลงชื่อเข้าใช้” ที่มุมขวาบน

  • จากนั้นให้เราลงชื่อด้วย Gmail บัญชีส่วนตัวของเรา หรือบัญชีของหน่วยงานที่ต้องการจะสร้างช่อง Youtube