0(0)

การเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดสมองกลฝังตัวและหุ่นยนต์ด้วย BBC micro:bit

 • โดย Than Chaiboriphan
 • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ
 • หมวดหมู่ Computer ScienceEmbeded System
 • ระยะเวลา 40h
 • ลงทะเบียนแล้ว 284
 • อัปเดตล่าสุด พฤษภาคม 20, 2021

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม BBC micro:bit การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก และการออกแบบระบบ

คำอธิบาย

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คอร์สนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดสมองกลฝังตัวและหุ่นยนต์

ศึกษาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับชิ้นส่วนเสริมให้กับหุ่นยนต์หรือระบบสมองกลฝังตัว ระบุหน้าที่ต่างๆของอุปกรณ์เสริมภายนอก เช่นตัวตรวจจับอุณหภูมิ ตัวตรวจจับแสง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม

ออกแบบ สร้างและพัฒนาหุ่นยนต์หรือระบบสมองกลฝังตัว เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการกลุ่ม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • รู้จักเข้าใจวิธีการทำงานของการเขียนโปรแกรม
 • Algorithms
 • Variables
 • Conditionals
 • Iteration
 • Coordinate grid system
 • Booleans
 • Bits, bytes, and binary
 • Radio
 • Arrays

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

3 บทเรียน40h

ระบบสมองกลฝังตัวและระบบออโตเมชั่น (Embedded system and Automation System)?

เรียนรู้ความหมายและตัวอย่างของระบบสมองกลฝังตัวและระบบออโตเมชั่น ศึกษาตัวอย่าง องค์ประกอบและทดลองใช้งาน
ระบบสมองกลฝังตัว
ระบบออโตเมชั่น00:00:00
แบบทดสอบเรื่องระบบสมองกลฝังตัว และระบบออโตเมชั่น

เริ่มต้นใช้งาน BBC micro:bit

About the instructor

Than Chaiboriphan

Technological Pedagogy Expert

Experienced Integration Specialist with a demonstrated history of working in the education management industry. Skilled in OS X, iLife, STEM, iOS Development, and iWork. Strong program and project management professional with a Bachelor of Science (B.Sc.) focused in Computer and Information Sciences, E-Business from Mahidol University.
0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

367 ผู้เรียน

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

 • เนื้อหาบทเรียน
 • VDO
 • แบบฝึกหัด

ความต้องการ

 • บอร์ด BBC micro:bit
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ แท็บเล็ต
 • อินเทอร์เน็ต

กลุ่มเป้าหมาย

 • Age 10+