0.00 (1 Rating)
Computer graphics and multimedia
หมวดหมู่: St.Raphael
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
ข้อมูลคอร์ส
Curriculum
รีวิว
เกี่ยวกับคอร์ส
เกี่ยวกับผู้สอน
instructor avatar
Edustyles Co.,Ltd Bachelor of Psychology
Course Curriculum
คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics) เทอม 1
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics) เทอม 2
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
Student Ratings & Reviews
0.0
Total 1 Rating
5
0 ดาว
4
0 ดาว
3
0 ดาว
2
0 ดาว
1
0 ดาว
  • student avatar
    1 ปี มาแล้ว
    0.00
    สามารถ ติ ชม Courses นี้ได้บนพื้นที่นี้ครับผม