รายการบทเรียน
คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics) เทอม 1
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
0/12
คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics) เทอม 2
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
0/6

คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแล

Lesson: อัตราส่วนภาพ
Overview
Exercise Files
About Lesson

อัตราส่วนภาพคืออะไร

อัตราส่วนภาพคือความสัมพันธ์ตามสัดส่วนของความกว้างต่อความยาว คุณจะเห็นว่ามันเป็นตัวเลขสองตัวคั่นด้วยเครื่องหมายโคลอนในรูปแบบ x: y ตัวอย่างเช่นภาพขนาด 6 x 4 นิ้วมีอัตราส่วนภาพ 3:2 อัตราส่วนภาพจะไม่มีหน่วยต่อท้าย – แต่จะแสดงถึงขนาดของความกว้างเทียบกับความสูงแทน ซึ่งหมายความว่าภาพที่วัดเป็นเซนติเมตรจะมีอัตราส่วนภาพเหมือนกันแม้ว่าจะถูกวัดเป็นนิ้ว ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างและความยาวนั้นกำหนดอัตราส่วนและรูปร่าง แต่ไม่ใช่ขนาดที่แท้จริงของรูปภาพ

อย่างไรก็ตามอัตราส่วนภาพจะเปลี่ยนไปตามสื่อที่นำเสนอ อัตราส่วนภาพของภาพที่แสดงบนคอมพิวเตอร์จะแตกต่างจากอัตราส่วนภาพเดียวกันที่แสดงบนโทรศัพท์

อัตราส่วนภาพเป็นส่วนสำคัญของเนื้อหาในเว็บไซต์ เนื่องจากต้องมีการอัปโหลดรูปภาพในอัตราส่วนที่ต่างกันสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น เดสก์ท็อปเทียบกับมือถือ หรือบล็อกเทียบกับโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณใช้อัตราส่วนภาพได้ถูกต้อง มันจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าภาพของคุณจะแสดงตามที่คุณต้องการโดยไม่ถูกยืดหรือสูญเสียความละเอียด

มาดูอัตราส่วนภาพทั่วไปที่ใช้เป็นปกติในพื้นที่ต่างๆ

 

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics) เทอม 1
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
0/12
คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics) เทอม 2
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
0/6

คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแล