รายการบทเรียน
LMS VS MOOC เรื่องควรทราบ
รู้จักกับระบบ LMS และ MOOC (มุค) ในด้านความหมาย, ตัวอย่าง, ความต่าง, ประโยขน์, เครื่องมือ
0/2
ลองดู Tutor LMS Pro
Tutor LMS Pro คืออะไร และตัวอย่างการใช้งานบนเว็บไซต์ Edustyles LMS https://lms.edustyles.com
0/4
สร้างเนื้อหาออนไลน์ด้วย Tutor LMS Pro
ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ บทเรียน และแบบทดสอบ
0/4
แบบทดสอบหลังบทเรียน
หลังจากเรียนรู้การสร้าง LMS มาพอสมควรแล้ว มาลองทำแบบทดสอบง่ายๆ กันครับ
0/1

คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแล

Lesson: ลองส่องดู Chula MOOC
Overview
Exercise Files
About Lesson

จุฬาฯมุค หรือ CHULA MOOC (http://mooc.chula.ac.th) ถือเป็นการบริการทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าศึกษาหาความรู้ในแขนง สาขาวิชาต่าง ๆ จากบทเรียนที่คณาจารย์ของทางจุฬาฯ เป็นผู้สอนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หน้าแรกของ CHULA MOOC ดูเรียบง่ายเป็นการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ
ผู้เข้าชมสามารถเลือกบทเรียนในหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้
การแสดงผลของบทเรียนหนึ่ง
โครงสร้างหลักสูตร

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
LMS VS MOOC เรื่องควรทราบ
รู้จักกับระบบ LMS และ MOOC (มุค) ในด้านความหมาย, ตัวอย่าง, ความต่าง, ประโยขน์, เครื่องมือ
0/2
ลองดู Tutor LMS Pro
Tutor LMS Pro คืออะไร และตัวอย่างการใช้งานบนเว็บไซต์ Edustyles LMS https://lms.edustyles.com
0/4
สร้างเนื้อหาออนไลน์ด้วย Tutor LMS Pro
ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ บทเรียน และแบบทดสอบ
0/4
แบบทดสอบหลังบทเรียน
หลังจากเรียนรู้การสร้าง LMS มาพอสมควรแล้ว มาลองทำแบบทดสอบง่ายๆ กันครับ
0/1

คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแล