0.00 (0 Rating)
Goten Photo ( การถ่ายเพื่อการพัฒนาสู่อาชีพ ช่างภาพ)
หมวดหมู่: Professional Development
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
ข้อมูลคอร์ส
Curriculum
รีวิว
เกี่ยวกับคอร์ส

[ameliaevents]คำอธิบายรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ ความหมายและหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ ประเภทและส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์เสริมเพื่อการถ่ายภาพที่ดีขึ้น การจัดองค์ประกอบของภาพ เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งภาพถ่าย
จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกและตระหนักในจรรยาบรรณของการถ่ายภาพ 2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิควิธีการถ่ายภาพ...

[ameliaevents]คำอธิบายรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ ความหมายและหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ ประเภทและส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์เสริมเพื่อการถ่ายภาพที่ดีขึ้น การจัดองค์ประกอบของภาพ เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งภาพถ่าย
จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกและตระหนักในจรรยาบรรณของการถ่ายภาพ 2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิควิธีการถ่ายภาพ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เสริม 3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และปรับแต่งกล้องถ่ายภาพเพื่อได้ภาพถ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด 4. ผู้เรียนสามารถวิจารณ์ผลงานภาพถ่ายของตนเองและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 5. ผู้เรียนเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้

เกณฑ์การผ่านการเรียนรู้

1) ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit 2) ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด/ใบงาน ได้ 60 คะแนนขึ้นไป หมายเหตุ : เมื่อผู้เรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
  • ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกและตระหนักในจรรยาบรรณของการถ่ายภาพ
  • หลักการและเทคนิควิธีการถ่ายภาพ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เสริม
  • สามารถวิเคราะห์และปรับแต่งกล้องถ่ายภาพเพื่อได้ภาพถ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดสามารถวิจารณ์ผลงานภาพถ่ายของตนเองและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์เข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ
เกี่ยวกับผู้สอน
instructor avatar
Edustyles Co.,Ltd Bachelor of Psychology
Course Curriculum
รูรับแสง
รูรับแสง(aperture) ที่ทุกคนรู้ใจในคำว่า "ค่าF" ที่รู้กันคือ Fน้อย (รูรับแสงกว้าง) ละลายเยอะ หรือเรียกว่าชัดตื้น ,Fมาก (รูรับแสงแคบ) ชัดทั้งภาพ หรือเรียกว่าชัดลึก ปล.หากถ่ายภาพหมู่ก็ควรใช้ F มากๆ เพราะว่าต้องการให้หน้าทุกคนในภาพชัด หากใช้Fน้อย คนที่คุณไม่ได้โฟกัสจะเบลอ เคยไหมที่เราถ่ายภาพหมูแต่คนยืนริมๆ หรือหลังๆนี่เบลอซะไม่รู้ว่าใคร นอกจากเรื่องการชัดการเบลอแล้ว ค่า F ยังมีผลกับแสงอีกด้วย F number คือปริมาณแสงที่ส่งผ่านไปยังเซนเซอร์รับภาพ (Image Sensor) มีหน่วยวัด เป็น F number F number นั้นจะเพิ่มเป็นขึ้น ( stop ) เช่น f1.4 , f2 , f4 , f5.6 , f8 , f11 , f16 ในแต่ละขั้นจะทำให้แสงเพิ่มขึ้นเท่าตัว เช่น ค่ารูรับแสง f2 จะให้ปริมาณแสงมากกว่าขนาดรูรับแสง f2.8 อยู่ 1 สตอป มากกว่า f4 อยู่ 2 สตอป หมายความว่ายิ่งเลือกใช้ค่ารูรับแสงมากขึ้น ม่านไดอะแฟรมในตัวเลนส์ก็จะยิ่งหรี่เล็กลง แสงจะผ่านไปยังเซนเซอร์ได้น้อย
speed shutter
Speed shutter หรือความไวชัตเตอร์ "ชัตเตอร์ไวหยุดการเคลื่อนไหว ชัตเตอร์ช้าภาพเบลอ" 1/4000 เลขนี่คืออะไร? ทำไมเลขเยอะถึงหยุดการเคลื่อนไหวได้? คือสัดส่วนต่อหน่วยวินาที คือ 1ต่อ4000วินาที คือเสี้ยววินาทีเอง ด้วยความเร็วการบันทึกภาพขนาดนี้ ทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวเหมือนโดยหยุด เช่น การถ่ายภาพตอนกระโดด น้ำกระเด็นแล้วเป็นเม็ดๆ แต่กลับกันถ้าชัตเตอร์ปิดช้า 1/10 หรือ 1วินาที(1s) กล้องค่อยๆบันทึกภาพ ซึ่งใน1วินาที หากแบบมีการเคลื่อนไหวจึงทำให้ภาพเบลอ เพราะเหตุนี้จึงทำให้เราสร้างสรรค์ภาพได้มากมาย เช่น ถ่ายรถวิงเป็นเส้นๆ สายหมอก น้ำทะเลนุ่มๆ นอกจากเรื่องความเร็วแล้วยังส่งผลกับความมืดสว่างด้วย เข้าใจง่ายๆ "กล้องบันทึกภาพเร็วแสงเข้าน้อยภาพมึด กล้องบันทึกนานแสงเข้ามากภาพสว่าง"
ISO
ISO แปลให้เป็นไทยหมายถึง ค่าความไวแสง ที่ใช้ในการถ่ายภาพ เท่าที่เราคุ้นเคยจะมีค่าตั้งแต่ 100 ไปจนถึง 20,000-30,000 หรืออาจจะมากกว่านี่ ISO ต่ำ เราจะใช้ในที่มีแสงสว่างมาก เพื่อกดภาพให้มืดลง ในทางกลับกัน ISO สูงเราจะใช้เพื่อดันภาพให้สว่างมากขึ้นแต่ถ้าisoสูงมากเกินไปก็จะส่งผลให้ภาพเราเกิดnoiseได้ Noise? ง่ายๆคือ จุดเม็ดเล็กๆ สีต่างๆ ที่อยู่บนภาพ Noise คือ จุดรบกวนในภาพที่เกิดจาก การปรับเพิ่มค่า ISO เมื่อเราเพิ่มค่า ISO ของกล้องก็เป็นการสั่งให้เพิ่มกระแสไฟฟ้าบนตัวเซนเซอร์ให้สูงขึ้น ก็เพื่อเพิ่มความไวต่อแสงให้มากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือสัญญาณรบกวนที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย สรุปเลย isoต่ำ ภาพมืด noise หด ,isoสูง ภาพสว่าง noise มาก ส่วนตัวผม iso ที่ใช้มากสุดๆในการถ่ายภาพทั่วๆไปก็คงจะ800-1600 ครับ แต่เทคโนโลยีกล้องสมัยนี้ช่วยลดnoiseไปได้เยอะก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวล
Student Ratings & Reviews
No Review Yet
No Review Yet
สิ่งที่รวมในคอร์ส
  • เอกสารประกอบ
ความต้องการ
  • ควรฝึกปฏิบัติคู่ไปกับการเรียน
Audience
  • ประชาชนทั่วไป