0(0)

St.Raphael special Summers course

  • โดย Chanon jiraprayun
  • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง
  • หมวดหมู่ Computer ScienceSt.Raphael
  • ลงทะเบียนแล้ว 2
  • อัปเดตล่าสุด พฤษภาคม 25, 2021

คำอธิบาย

 หลักสูตร   St.Raphael special Summers course

           สาระ     เทคโนโลยี

       ประเภท    special course 

 

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

7 บทเรียน

ผังงาน (Flowchart)?

คือ แผนภาพแสดงการทำงานของโปรแกรม โดยใช้สัญลักษณ์แสดงขั้นตอนและลักษณะการทำงานแบบต่างๆ สัญลักษณ์เหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงด้วยลูกศรเพื่อแสดงลำดับการ ทำงาน ช่วยให้มองเห็นภาพการทำงานโดยรวมของโปรแกรม สะดวกต่อการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับการทำงานและการไหลของข้อมูลในโปรแกรม การเขียนผังงานจะใช้สัญลักษณ์สื่อสารความหมายให้เข้าใจตรงกันของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (The American National Standard Institute, ANSI) ได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้เป็นมาตรฐาน

เกี่ยวกับผู้สอน

Edustyles Co.,Ltd Bachelor of Psychology
0.00 (1 ดาว)

5 คอร์ส

17 ผู้เรียน

0 (0 ดาว)

1 คอร์ส

0 ผู้เรียน

ฟรี