0.00 (0 Rating)
STE@M 5 Senses ประสาทสัมผัสทั้ง 5
หมวดหมู่: St.Raphael, STEM
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
ข้อมูลคอร์ส
Curriculum
รีวิว
เกี่ยวกับคอร์ส
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียน วิชา STE@M เรื่อง 5 Senses โดยมีแรง บันดาลใจจากการศึกษาเกี่ยวกับร่างกายของเราแล้วพบว่าร่างกายของเรานั้นสามารถทำได้หลายอย่าง ทั้งการมองเห็น การดมกลิ่น การชิมรส การได้ยิน การสัมผัส ทุกสิ่งรวมอยูในร่างกายของเรา จึงนำมาศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและนำมาเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง ในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย ร่างกาย ส่วนประกอบของร่างกาย การสัมผัส การดมกลิ่น การชิมรส การได้ยิน และการมองเห็น เนื้อหาที่จัดทำมานั้นจะครบสมบูรณ์แล...
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียน วิชา STE@M เรื่อง 5 Senses โดยมีแรง บันดาลใจจากการศึกษาเกี่ยวกับร่างกายของเราแล้วพบว่าร่างกายของเรานั้นสามารถทำได้หลายอย่าง ทั้งการมองเห็น การดมกลิ่น การชิมรส การได้ยิน การสัมผัส ทุกสิ่งรวมอยูในร่างกายของเรา จึงนำมาศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและนำมาเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง ในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย ร่างกาย ส่วนประกอบของร่างกาย การสัมผัส การดมกลิ่น การชิมรส การได้ยิน และการมองเห็น เนื้อหาที่จัดทำมานั้นจะครบสมบูรณ์และมีประโยชน์แก่ผู้อ่านและสามารถนำไปประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับผู้สอน
Course Curriculum
บทที่ 1 STE@M คืออะไร
  • STE@M คืออะไร
บทนำ นี่คืออะไร? (w1 – w6)
  • บทนำ เรื่อง Body (W1 – W2)
  • 5 Senses
  • ใบงาน เรื่องประสาทสัมผัสทั้ง 5
  • ใบงาน เรื่องตา
  • ใบงาน เรื่องจมูก
  • ใบงาน เรื่องหู
  • ใบงาน Body
Student Ratings & Reviews
No Review Yet
No Review Yet