0(0)

STE@M 5 Senses ประสาทสัมผัสทั้ง 5

  • ระดับคอร์ส: ระดับเริ่มต้น
  • หมวดหมู่ St.RaphaelSTEM
  • ลงทะเบียนแล้ว 6
  • อัปเดตล่าสุด พฤษภาคม 24, 2021

คำอธิบาย

ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสเป็นพื้นฐานของการเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่สำคัญของผู้เรียน การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะทำให้เกิดประโยชน์มากในการเรียนรู้ และจะยิ่งทำให้สมองของผู้เรียนเกิดการพัฒนา การสร้างเส้นใยประสาทที่แข็งแรงจะทำให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการเรียนเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

1 บทเรียน

บทที่ 1 STE@M คืออะไร

STE@M คืออะไร

บทที่ 2 เรื่อง 5 Senses ประสาทสัมผัสทั้ง 5

About the instructor

0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

29 ผู้เรียน

ฟรี