0.00 (0 Rating)
STE@M Animal Planet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หมวดหมู่: STEM, ประถมศึกษา
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
ข้อมูลคอร์ส
Curriculum
รีวิว
เกี่ยวกับคอร์ส
เอกสารประกอบการเรียน วิชา STE@M เรื่อง Animal Planet โดยมีแรงบันดาลใจจากการได้ไปเที่ยวสวนสัตว์แห่งหนึ่ง ภายในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ต่างๆมากมายหลายชนิด ดิฉันจึงมีความสนใจเป็นพิเศษ เพราะ มนุษย์เรานี้ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกัน จึงนำมาศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและนำมาเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์บก และ สัตว์ปีก อีกทั้งได้เรียนรู้ลักษณะทางกายวิภาค ถิ่นที่อยู่อาศัย และ วงจรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดนั้นๆ เนื้อหาที่จัดทำมานั้...
เอกสารประกอบการเรียน วิชา STE@M เรื่อง Animal Planet โดยมีแรงบันดาลใจจากการได้ไปเที่ยวสวนสัตว์แห่งหนึ่ง ภายในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ต่างๆมากมายหลายชนิด ดิฉันจึงมีความสนใจเป็นพิเศษ เพราะ มนุษย์เรานี้ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกัน จึงนำมาศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและนำมาเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์บก และ สัตว์ปีก อีกทั้งได้เรียนรู้ลักษณะทางกายวิภาค ถิ่นที่อยู่อาศัย และ วงจรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดนั้นๆ เนื้อหาที่จัดทำมานั้นจะครบสมบูรณ์และมีประโยชน์แก่ผู้อ่านและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับผู้สอน
Course Curriculum
บทที่ 1 เรื่อง สัตว์น้ำ
  • แนะนำกระบวนการวิชา
  • ความหมายของสัตว์น้ำ
  • ลักษณะของสัตว์น้ำ
  • แบบฝึกหัด ลักษณะของสัตว์น้ำ
  • แบบฝึกหัด สัตว์น้ำจืด
  • สัตว์น้ำเค็ม
  • สิ่งมีชีวิตต่างๆในทะเล
Student Ratings & Reviews
No Review Yet
No Review Yet