0.00 (0 Rating)
STE@M ANIMAL PLANET
หมวดหมู่: Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
ข้อมูลคอร์ส
Curriculum
รีวิว
เกี่ยวกับคอร์ส
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียน วิชา STE@M เรื่อง ANIMAL PLANET โดยมีแรง บรรดาลใจจากการไปเที่ยวสวนสัตว์แห่งหนึ่ง ภายในสวนสัตว์มีสัตว์มากมายหลายชนิด จึงมีความสนใจเป็นพิเศษ เพราะมนุษย์เรานี้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกัน จึงนำมาศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและนำมาเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง ในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งครึ่งน้ำ สัตว์บอกและสัตว์ปีก อีกทั้งได้เรียนรู้ลักษณะทางวิภาค ถิ่นที่อยู่อาศัยและวงจรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดนั้น ๆ เนื้อหาที...
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียน วิชา STE@M เรื่อง ANIMAL PLANET โดยมีแรง บรรดาลใจจากการไปเที่ยวสวนสัตว์แห่งหนึ่ง ภายในสวนสัตว์มีสัตว์มากมายหลายชนิด จึงมีความสนใจเป็นพิเศษ เพราะมนุษย์เรานี้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกัน จึงนำมาศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและนำมาเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง ในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งครึ่งน้ำ สัตว์บอกและสัตว์ปีก อีกทั้งได้เรียนรู้ลักษณะทางวิภาค ถิ่นที่อยู่อาศัยและวงจรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดนั้น ๆ เนื้อหาที่จัดทำมานั้นจะครบสมบูรณ์และมีประโยชน์แก่ผู้อ่านและสามารถนำไปประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับผู้สอน
instructor avatar
จบระดับศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Course Curriculum
สัตว์น้ำ (สำหรับครู)
 • ลักษณะของสัตว์น้ำ (W1)
 • สัตว์น้ำจืด (W2)
 • สัตว์น้ำเค็ม (W3-5)
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (สำหรับครู)
 • สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
 • ลักษณะของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
 • ชนิดของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
 • กบ
 • วงจรชีวิตกบ
สัตว์ปีก (สำหรับครู)
 • สัตว์ปีก
 • ประเภทของสัตว์ปีก
 • ลักษณะของสัตว์ปีก
สัตว์บก (สำหรับครู)
 • สัตว์บก
 • ประเภทของสัตว์บก
 • ลักษณะของสัตว์บก
 • ชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
Student Ratings & Reviews
No Review Yet
No Review Yet