0(0)

STE@M Hospital&Hotel ขั้นสูง

  • ลงทะเบียนแล้ว 14
  • อัปเดตล่าสุด พฤษภาคม 27, 2021

คำอธิบาย

สัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์ที่ถูกมนุษย์นำมาเลี้ยง เพื่อเป็นเพื่อน ช่วยผ่อนคลายความเครียด และพัฒนาร่างกายและสุขภาพจิตใจของผู้เลี้ยง เพราะช่วยฝึกฝนให้ผู้เลี้ยงมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ซึ่งมนุษย์ได้นำมาเลี้ยงตั้งแต่ 11,000 ปีที่แล้ว โดยในตอนนั้นมนุษย์เราใช้สัตว์เลี้ยงนั้นในการช่วยล่าสัตว์ เพื่อหาอาหาร เราจะเห็นได้ว่าสัตว์เลี้ยงมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์มาอย่างยาวนาน

ในปัจจุบันสัตว์เป็นมากกว่าแค่สัตว์แต่เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัว ซึ่งสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดนั้นก็มีการดูแลที่แตกต่างกัน เอกสารเล่มนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในภาพรวมของการดูแลสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการการทำงานของสัตวแพทย์ และสัตวบาล ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการในสังคมเป็นอย่างมาก และออกแบบนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการแก้ปัญหา วิธีการพัฒนากระบวนการเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

2 บทเรียน

บทที่ 1 เรื่อง Hospital Medical Record?

ปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ประกอบไปด้วย อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีผลกับมนุษย์เท่านั้น ปัจจัยเหล่านี้ยังสำคัญกับสัตว์อีกด้วย ถ้ากล่าวถึงการเกิด แก่ เจ็บ เสียชีวิต โรงพยาบาลจะเป็นสิ่งแรกที่นึกถึง ผู้เรียนสามารถสวมบทบาทเสมือนการไปใช้บริการจริง และได้ทราบถึงกระบวนการเข้ารับการรักษา ว่าแต่ละแผนกทำหน้าที่อะไร รวมถึงการกรอกข้อมูลที่สำคัญเพื่อประเมินสัตว์เบื้องต้น รวมถึงการรักษาและการดูแลที่แตกต่างกันไป
Hospital Medical Record
คู่มือการให้บริการ
ลงทะเบียนสัตว์ป่วยโรงพยาบาล
ถ้าฉันไม่ใช่คน ฉันคืออะไร?

บทที่ 2 เรื่อง Anatomy

About the instructor

0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

28 ผู้เรียน

ฟรี