0(0)

STE@M KG. Summer ส่งเสริมการคิด กิจกรรมสร้างสรรค์

  • หมวดหมู่ STEM
  • ลงทะเบียนแล้ว 3
  • อัปเดตล่าสุด พฤษภาคม 19, 2021

คำอธิบาย

การเริ่มต้นพัฒนาความสามารถของเด็ก ผ่านการพัฒนาทักษะการคิดไปพร้อมกับได้รับความสนุกสนาน เช่น การฝึกเชาว์ปัญญา การตีความ และการประยุกต์ใช้ข้อมูล ผนวกกับการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กทุกคนรักการเรียนรู้ โดยการกล่าวให้กำลังใจ กล่างคำชื่นชมในความพยายาม แม้ว่าเด็กจะเจอปัญหาในการทำกิจกรรม ทำแบบฝึกหัด ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด : เหมือน หรือ แตกต่าง?

พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกความแตกต่าง เช่น การจำแนกประเภท การบอกความเหมือน และ ความต่าง

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด : มิติสัมพันธ์?

พัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ เช่น การพิจารณาในเชิงมิติ และ การสร้างจินตภาพต่อส่งต่าง ๆ จากมุมมองที่หลากหลาย

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด : คิดอย่างมีตรรกะ?

พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ มีเหตุผลผ่านการทำกิจกรรม ทำแบบฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบ การแยกแยะความแตกต่างระหว่างเรื่องจริง หรือ สอ่งที่ไม่สมจริง และการวิเคราะห์ลำดับภาพ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด : คิดสร้างสรรค์?

เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองมากขึ้นด้วยการสร้างสรรค์ผลงานในแบบของตนเองบนพื้นที่ว่าง

About the instructor

0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

28 ผู้เรียน

ฟรี

แท็ก