0.00 (0 Rating)
STE@M KG. Summer ส่งเสริมการคิด กิจกรรมสร้างสรรค์
หมวดหมู่: STEM
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
ข้อมูลคอร์ส
Curriculum
รีวิว
เกี่ยวกับคอร์ส
การเริ่มต้นพัฒนาความสามารถของเด็ก ผ่านการพัฒนาทักษะการคิดไปพร้อมกับได้รับความสนุกสนาน เช่น การฝึกเชาว์ปัญญา การตีความ และการประยุกต์ใช้ข้อมูล ผนวกกับการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กทุกคนรักการเรียนรู้ โดยการกล่าวให้กำลังใจ กล่างคำชื่นชมในความพยายาม แม้ว่าเด็กจะเจอปัญหาในการทำกิจกรรม ทำแบบฝึกหัด ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้
การเริ่มต้นพัฒนาความสามารถของเด็ก ผ่านการพัฒนาทักษะการคิดไปพร้อมกับได้รับความสนุกสนาน เช่น การฝึกเชาว์ปัญญา การตีความ และการประยุกต์ใช้ข้อมูล ผนวกกับการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กทุกคนรักการเรียนรู้ โดยการกล่าวให้กำลังใจ กล่างคำชื่นชมในความพยายาม แม้ว่าเด็กจะเจอปัญหาในการทำกิจกรรม ทำแบบฝึกหัด ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับผู้สอน
Course Curriculum
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด : เหมือน หรือ แตกต่าง
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกความแตกต่าง เช่น การจำแนกประเภท การบอกความเหมือน และ ความต่าง
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด : มิติสัมพันธ์
พัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ เช่น การพิจารณาในเชิงมิติ และ การสร้างจินตภาพต่อส่งต่าง ๆ จากมุมมองที่หลากหลาย
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด : คิดอย่างมีตรรกะ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ มีเหตุผลผ่านการทำกิจกรรม ทำแบบฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบ การแยกแยะความแตกต่างระหว่างเรื่องจริง หรือ สอ่งที่ไม่สมจริง และการวิเคราะห์ลำดับภาพ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด : คิดสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองมากขึ้นด้วยการสร้างสรรค์ผลงานในแบบของตนเองบนพื้นที่ว่าง
Student Ratings & Reviews
No Review Yet
No Review Yet
แท็ก