0.00 (0 Rating)
STE@M Pet hospital and Pet Hotel
หมวดหมู่: Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
ข้อมูลคอร์ส
Curriculum
รีวิว
เกี่ยวกับคอร์ส
  สัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์ที่ถูกมนุษย์นำมาเลี้ยง เพื่อเป็นเพื่อน ช่วยผ่อนคลายความเครียด
และพัฒนาร่างกายและสุขภาพจิตใจของผู้เลี้ยงเพราะช่วยฝึกฝนให้ผู้เลี้ยงมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
ซึ่งมนุษย์ได้นำมาเลี้ยงตั้งแต่ 11,000 ปีที่แล้ว โดยในตอนนั้นมนุษย์เราใช้สัตว์เลี้ยงนั้นในการช่วยล่าสัตว์
เพื่อหาอาหาร เราจะเห็นได้ว่าสัตว์เลี้ยงมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์มาอย่างยาวนาน
  ในปัจจุบันสัตว์เป็นมากกว่าแค่สัตว์แต่เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัว
ซึ่งสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดนั้นก็มีการดูแล...
  สัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์ที่ถูกมนุษย์นำมาเลี้ยง เพื่อเป็นเพื่อน ช่วยผ่อนคลายความเครียด
และพัฒนาร่างกายและสุขภาพจิตใจของผู้เลี้ยงเพราะช่วยฝึกฝนให้ผู้เลี้ยงมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
ซึ่งมนุษย์ได้นำมาเลี้ยงตั้งแต่ 11,000 ปีที่แล้ว โดยในตอนนั้นมนุษย์เราใช้สัตว์เลี้ยงนั้นในการช่วยล่าสัตว์
เพื่อหาอาหาร เราจะเห็นได้ว่าสัตว์เลี้ยงมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์มาอย่างยาวนาน
  ในปัจจุบันสัตว์เป็นมากกว่าแค่สัตว์แต่เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัว
ซึ่งสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดนั้นก็มีการดูแลที่แตกต่างกัน เอกสารเล่มนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ในภาพรวมของการดูแลสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการการทำงานของสัตวแพทย์
และสัตวบาล ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการในสังคมเป็นอย่างมาก และออกแบบนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการแก้ปัญหา วิธีการพัฒนากระบวนการเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น
  หากมีสิ่งใดผิดพลาดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้อ่านและผู้ที่สนใจ
เกี่ยวกับผู้สอน
instructor avatar
MissPoiz STE@M
Course Curriculum
หน่วยที่ 1 Pet hospital
ในหน่วยที่ 1 จะพาผู้เรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์ มีทั้งกิจกรรม แบบฝึกหัด ให้ได้เรียนรู้กันมากมาย ไปเข้าสู่บทเรียนกันเล้ยยยยยยยยย
 • บทที่ 1 Hospital Medical Record
 • บทที่ 2 Anatomy
Student Ratings & Reviews
No Review Yet
No Review Yet