0(0)

STE@M SUMMER วัฏจักร

  • ระดับคอร์ส: ระดับเริ่มต้น
  • หมวดหมู่ STEMประถมศึกษา
  • ลงทะเบียนแล้ว 9
  • อัปเดตล่าสุด พฤษภาคม 25, 2021

คำอธิบาย

วัฏจักร คือ ช่วงเวลาของเหตุการณ์หรือปรากฎการณ์หนึ่ง ที่เกิดขึ้นและดำเนินไปเป็นลำดับขั้นตอนแล้ววนกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง เพื่อเป็นการรักษาของสภาพธรรมชาติไว้ จึงมีการหมุนเวียนของวัฏจักร มีทั้งวัฏจักรของน้ำ วัฏจักรของพืช วัฏจักรของสัตว์ และวัฏจักรของคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันอยู่เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผิวโลก และมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งมนุษย์ สัตว์ พืช จึงถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และควรดำรงให้คงอยู่ไว้ให้นานที่สุด

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

2 บทเรียน

น้ำเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิต

วัฏจักรของน้ำ
แบบฝึก เรื่องการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุในหน่วยเดียวกัน
วงล้อวัฏจักรน้ำ
แบบฝึกหัด

พืชเป็นธรรมชาติที่แสนมหัศจรรย์

Animal planet โลกของสัตว์

มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง

About the instructor

0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

29 ผู้เรียน

ฟรี